www.georg.lit.cz Fólie na sklo speciální

Speciální fólie

Chraňte své soukromí

* Folie pro zajištění soukromí
* Zajištění částečné nebo úplné neprůhlednosti při maximální propusnosti světla
* Zároveň snižuje průchod sluneční energie
* Zadržuje 99% UV záření

Fólie zajistí potřebné soukromí zejména v ordinacích, bankách, kancelářích, skladech apod. Sklo s privátní fólií se jeví jako matné mléčné sklo, které může mít bílou, stříbrnou, nebo bronzovou barvu.
Z – 200 matná bílá (obdoba pískovaného skla)
MZ – 100 matná
BZ – 100 bronzová matná
certifikat


Technická data fólií na sklo SDI - SUN GARD

* Stínící součinitel: Poměr toku slunečního tepla proskleným systémem k toku slunečního tepla za stejných podmínek čirou nestíněnou skleněnou tabulí. Definuje filtrační účinek prosklené plochy opatřené fólií na sklo
* Energie vrácená: je energie, která nepronikne do interiéru
* Energie odražená: je energie, která se odráží ihned zrcadlením
* Energie absorbovaná: je energie, která se absorbuje na skle a fólií, dále se redialuje do interiéru i exteriéru
* Energie propuštěná: přímo procházející nezadržená energie
* Viditelné světlo odražené: % světla, které se odráží zpět do prostoru
* Viditelné světlo propuštěné: % světla, které prochází sklem a fólií do interiéru. Světelná propustnost je zpracována technicky, lidské oko zpracuje 30% cca jako 50% prostup
* Emisivita: relativní schopnost materiálu vyzařovat energii. Některé materiály mají vysokou emisivutu (dřevo), jiné nízkou (hliník). Materiály s nízkou emisivitou odrážejí, materiály s vysokou emisivitou odrážejí slabě
* U-faktor: koeficient celkového tepelného přenosu proskleným systémem


sungard glasgard